Podsumowanie festiwalu i Marszu Równości, o okupacji krakowskiego Rynku Głównego i zaskakujących decyzjach Policji i władz miasta

7 Czer

Queerowy Maj 2012 – podsumowanie festiwalu i Marszu Równości, o okupacji krakowskiego Rynku Głównego i zaskakujących decyzjach Policji i władz miasta

 

 

 

 

Tegoroczny festiwal Queerowy Maj w Krakowie, który trwał w dniach 17-21 maja 2012, mamy już za sobą. Ponad dwadzieścia wydarzeń festiwalowych o różnorodnym charakterze spotkało się z zainteresowaniem łącznie kilkuset osób. Mamy nadzieję, że przeprowadzone w tym czasie dyskusje, warsztaty, pokazy filmów, imprezy integracyjne, prezentacje artystyczne były dla Was wydarzeniami oryginalnymi i ciekawymi.

 

W trakcie festiwalu odbył się również krakowski Marsz Równości. Wśród około 700 uczestniczek i uczestników tej manifestacji spotkały się osoby, dla których „Różnorodność, Solidarność, Równość”, czyli słowa z hasła przewodniego Marszu, niosą istotną treść polityczną. Uznajemy, że odważny i wolnościowy charakter tej demonstracji oraz znaczna liczba osób w niej idąca są ważnymi sygnałami o potrzebie zmian społecznych wyrażonych m.in. w Manifeście i Postulatach Marszu Równości w Krakowie.

 

Marsz Równości spotkał się także z dużym zainteresowaniem medialnym. Za wszystkie relacje zgodne z zasadami etyki dziennikarskiej, czyli rzetelne, pokazujące istotę i idee stojące za intencjami i poglądami jego organizatorek i organizatorów dziękujemy. Niestety, niektóre z relacji okazały się odbiegać od tych standardów. Zamiarem Komitetu Organizacyjnego jest szczegółowe zbadanie i interweniowanie wobec materiałów medialnych przekazujących nieprawdziwy obraz tegorocznego Marszu.

 

Marsz Równości był także okazją do współpracy w kwestii bezpieczeństwa tego zgromadzenia publicznego z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa oraz Policji. Problematyczny jest dla nas tryb pracy, w jakim Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Krakowa przygotowuje się do zabezpieczenia Marszu Równości. Kolejny rok z rzędu jesteśmy zapraszani na wspólne, tj. z przedstawicielami kontrdemonstracji, spotkanie przez tę jednostkę Urzędu Miasta, na kilka dni przed Marszem. Trasa Marszu zgłoszona została 30 dni przed datą tego wydarzenia i nie uległa modyfikacji. Nie została przez nas także podana do wiadomości publicznej, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo obecności podczas Marszu grup agresywnie nastawionych wobec jego uczestniczek i uczestników. Przedstawiciel kontrmanifestacji natomiast, po zorientowaniu się na ww. spotkaniu o planowanym przebiegu początku trasy Marszu zgłosił chęć modyfikacji trasy swojego zgromadzenia publicznego w celu spotkania się obydwóch demonstracji na Placu Szczepańskim. Spotkało się to z aprobatą dyrektora Wydziału p. Adama Młota.

Uznajemy, że tak aranżowane i w ten sposób prowadzone spotkania nie służą uzyskaniu możliwie bezpiecznej przestrzeni dla Marszu Równości. Nie wynika taki tryb podejmowania decyzji ani z obowiązującej ustawy Prawo o zgromadzeniach, ani z dobrych praktyk administracyjnych, których zasadą nadrzędną powinno być dążenie do zagwarantowania swobodnego demonstrowania poglądów w przestrzeni publicznej. Osiągnięcie tego celu przez Marsz Równości było poprzez działania Urzędu Miasta Krakowa utrudnione. Jesteśmy także bardzo zdumione i zdumieni wypowiedziami p. Filipa Szatanika z Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji UM Krakowa opublikowanych na łamach krakowskiej „Gazety Wyborczej”. Oświadczenie w sprawie m.in. tych wypowiedzi zostało już przez Komitet Organizacyjny opublikowane i przesłane do Urzędu Miasta.

 

Nie mamy zamiaru oceniać pracy Policji, bowiem nie mamy pewnej wiedzy o wszystkich okolicznościach, które mogłyby na taką ocenę wpłynąć. Chcemy natomiast podkreślić, że obecność stosunkowo dużej ilości funkcjonariuszy z powodu przybycia na Marsz parlamentarzystów/ek jest sygnałem zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Mamy nadzieję, że służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo pokojowych manifestacji na rzecz praw człowieka w Polsce będą w przyszłości ochraniać w takim samym stopniu przed agresją ich uczestniczki i uczestników niezależnie od obecności wśród nich rozpoznawalnych powszechnie członkiń i członków centralnych instytucji publicznych.

 

Chcemy także tutaj wyrazić solidarność z uczestniczkami i uczestnikami zgromadzenia publicznego Inicjatywy Prawo do miasta, które odbyło się na Rynku Głównym w Krakowie kilka dni po Marszu Równości. Uważamy, że w przypadku rozwiązania i usunięcia tej manifestacji w haniebny sposób Urząd Miasta Krakowa i służby porządkowe złamały konstytucyjne prawo do zgromadzeń.

 

Organizatorki i organizatorzy festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości pragną przekazać wreszcie tą drogą podziękowanie dla wszystkich uczestniczek i uczestników festiwalu i marszu, a także osób, grup formalnych i nieformalnych oraz instytucji, z którymi współorganizowane były spotkania, prezentacje i działania skupione w tegorocznym programie festiwalu.

Podziękować także chcemy mediom matro/patronackim festiwalu oraz darczyńcom: stowarzyszeniu Network of East-West Women i sklepowi Prideshop.pl. Wspólnie tworzymy i pokazujemy, jak wiele pozytywnych wartości łączy nas w różnorodności! Do zobaczenia za rok!

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie

 

 

 

 

Polecamy także relację oraz fotogalerię z festiwalu i Marszu zamieszczoną na portalu Queer.pl

 

 

 

 

Reklamy