Helsińska Fundacja Praw Człowieka i biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zdarzeń po Marszu Równości

9 Sier

Do Prokuratury Rejonowej w Krakowie w sprawie zdarzeń po Marszu Równości swoje pismo wystosowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Podobne pismo, skierowane do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie otrzymaliśmy także do wiadomości od biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

W nawiązaniu do zajść, jakie miały miejsce po tegorocznym Marszu Równości w Krakowie, w dniu 29 lipca Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Prokuratury Rejonowej w Krakowie pismo, w którym zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji, jakie czynności zostały podjęte przez organy ścigania w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego.  Sprawa dotyczy napaści na organizatorów i pobicia uczestników Marszu Równości przez osoby biorące udział w kontrmanifestacji.

Pismo Fundacji dostępne jest pod adresem: http://www.hfhrpol.waw.pl/dyskryminacja/files/2011-07-28-16-52-13-01.pdf

Fundacja prowadzi od niedawna Program „Artykuł 32” w ramach którego szczególna uwaga poświęcana jest problemom prawnym związanym z dyskryminacją.  Nazwa nawiązuje do art. 32 Konstytucji RP, który stanowi, że „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Jesteśmy wdzięczni i wdzięczne tym instytucjom za monitorowanie tej trudnej zarówno dla organizatorów Marszu i osób pokrzywdzonych sprawy.

Reklamy