Informacja w sprawie napaści na organizatorów i uczestników Marszu Równości

6 Czer

Tegoroczny Marsz Równości, zorganizowany po raz trzeci w Krakowie w ramach festiwalu Queerowy Maj, miał miejsce 21 – ego maja i odbył się zgodnie ze wszelkimi wymogami formalnymi dot. legalnych zgromadzeń publicznych. Po krótkich przemówieniach organizatorów i organizatorek o godzinie 14.00 na Placu Wolnica, uczestniczki i uczestnicy Marszu wyruszyli przy dźwiękach samby, z kolorowymi balonami i transparentami, ulicami Krakowską, Stradom i Grodzką na Rynek Główny. W Marszu Równości wzięło udział około pół tysiąca osób. Marsz ochraniany był przez funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej, z którymi współpraca przy przygotowaniach tego wydarzenia i podczas samego zgromadzenia przebiegała bezbłędnie.

Niestety, po zakończeniu Marszu, rozchodzący się jego uczestnicy i uczestniczki, a zwłaszcza osoby uznawane za organizatorów Marszu Równości stali się ofiarami agresywnych zachowań ze strony uczestników wcześniej rozwiązanej kontrdemonstracji Narodowego Odrodzenia Polski. Wiele osób zostało sfotografowanych, obrzuconych wyzwiskami, zagradzano im drogę, w końcu zaatakowanych fizycznie. Obiektem tego zachowania ze strony wspomnianych kontrdemonstrantów byli faktyczni lub domniemani organizatorzy i organizatorki festiwalu i marszu, a celem zastraszenie i w kilku przypadkach także napaść fizyczna. Wszystkim tak zaatakowanym grupkom osób wracających z Marszu, kolejni policjanci odmawiali interwencji oraz ochrony, mimo wyraźnych informacji o dokonanych już napaściach słownych i fizycznych oraz wskazania potencjalnego zagrożenia. W efekcie grupa kontrmanifestantów związanych z NOP, po usunięciu się z pola widzenia patroli policyjnych, napadła na organizatorów i uczestników Marszu. Sytuacja ta – najgroźniejsza wedle rozpoznania organizatorów Marszu – miała miejsce na ulicach św. Gertrudy i Dominikańskiej, gdzie grupę około 10 osób goniono, wyzywano z użyciem gróźb karalnych, obrzucono jajkami i kamieniami, a dwie osoby zostały pobite. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Oprócz powyższej, organizatorzy Marszu mają również informacje o innych napaściach, które zdarzyły się po Marszu i w których funkcjonariusze Policji proszeni na miejscu zdarzeń o pomoc nie uznali za stosowne reagować. Obecnie toczy się dochodzenie w sprawie opisywanych zdarzeń, a świadkowie i poszkodowani są przesłuchiwani w celu identyfikacji sprawców.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich postępach śledztwa, jednocześnie prosząc wszystkie osoby, które ucierpiały w jakikolwiek sposób podczas lub po zakończeniu Marszu, o kontakt na adres: queerowymaj@gmail.com

Komitet Organizacyjny festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie

Reklamy